Allemansrätten
Annons

Allemansrätten - Tältning, husvagn och husbil

Det finns inga regler som anger hur länge man får tälta på samma plats, eller hur långt man måste hålla sig från hus. Risken att störa markägaren eller att skada marken är avgörande.

Campa
Tänk på att det är ok att ni campar ett par familjer tillsammans, ska ni vara fler måste ni ha markägarens tillständ.

Tältning

Det är i grunden tillåtet att tälta något enstaka dygn på mark som inte används för jordbruk, och som ligger avlägset från boningshus. Det är den formulering Naturvårdsverket brukar använda.


Välj tålig mark

Välj att slå upp tältet på tålig mark som sandmark, torr ängsmark eller skogsmark med frisk risvegetation. Ömtåliga marktyper som exempelvis lövängar och lavmarker är sämre val.

Tälta inte i betesmarker utan att först ta reda på om det är fritt från djur. Annars kan det bli obehagliga överraskningar på morgonen ;)


Tältning i grupp

Tältning med ett par, tre tält något dygn anses ingå i allemansrätten. För tältning i större grupper med många tält måste man ha markägarens tillåtelse. Då är ju risken för markskador och sanitära olägenheter större.


Campa
I nationalparker är det i allmänhet inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler som kan inskränka allemansrätten.

I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området. Vad som gäller framgår av de anslagstavlor som finns uppsatta vid området. Annars får man upplysningar från kommunen eller länsstyrelsen.

Husvagn och husbil

I dag finns i Sverige omkring en kvarts miljon husvagnar, plus några tiotusental husbilar.

Terrängkörningslagen begränsar fri camping

Den här lagen förbjuder körning med motordrivna fordon i terräng på barmark. Det innebär att man inte får köra in med husvagn eller husbil i terrängen vid sidan av vägen, eller köra ut på någon strand, äng eller hagmark eller annan naturmark.

Terrängkörningslagen är till för att skydda naturen. Därför gäller den också markägaren själv. Denne kan inte ge någon tillstånd att köra ut i terrängen på den egna marken. Terräng i lagens mening är praktiskt taget all naturmark.


Enskild väg

Den som äger en enskild väg får själv avgöra om trafik med motordrivna fordon ska vara tillåten. Ägaren har rätt att förbjuda motortrafik, eller visst slag av motordrivna fordon.

Ett förbud mot motortrafik på en enskild väg ska "utmärkas med vägmärke eller på annat tydligt sätt", som det står i Trafikförordningen. Även en hemmagjord skylt "Ej husbilar" måste respekteras. Enskilda vägar med statsbidrag till underhåll ska hållas öppna för biltrafik.


Husvagn
I dag finns i Sverige omkring en kvarts miljon husvagnar, plus några tiotusental husbilar.

Uppställning

Man kan tillfälligt ställa upp ett motorfordon alldeles intill vägen. Men bara under förutsättning att marken inte skadas, att markägaren inte hindras i sin verksamhet eller att man inte hindrar eller utgör någon fara för trafiken. Det finns ingen bestämmelse som säger hur länge man kan stå uppställd på samma plats. När det gäller tält anses gränsen gå vid "något enstaka dygn" och avlägset från boningshus. Ett husvagnsekipage eller en husbil uppfattas förmodligen som mer störande än ett tält, och kravet på hänsyn blir större. Man bör inte ställa upp sin husvagn eller husbil ens en natt i närheten av markägarens bostad utan lov.

Respektera privat P-förbud

På enskilda vägar gäller samma bestämmelser för parkering som på andra vägar. Om man vill reglera parkering kan det ske genom lokala trafikföreskrifter. I vissa fall kan det vara möjligt för markägaren att i anslutning till vägen förbjuda eller upplåta parkering på vissa villkor med stöd av Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Villkor för parkering som markägaren bestämt ska skyltas med vägmärken. Den som ställer upp sin bil eller husvagn på en skyltad plats som markägaren själv behöver använda kan straffas för egenmäktigt förfarande.

Vid allmän väg

Utmed allmän väg kan det vara parkeringsförbud med stöd av lokala trafikföreskrifter. På rastplatser och skyltade P-platser är det i grunden tillåtet att stå högst 24 timmar under vardagar. På lördagar, söndagar och helger får man i allmänhet stå till nästkommande vardag. Men rastplatser och P-platser är främst avsedda för tillfällig rast och vila, och inte för övernattning. Där kan andra regler gälla enligt lokal trafikföreskrift. Det anges i så fall på en tilläggstavla under P- märket vid rastplatserna.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. Det är så gott som alltid förbjudet att köra med motordrivna fordon på vägar i området. Det kan vara tillåtet att övernatta med husvagn eller husbil på parkeringar i anslutning till reservat eller nationalparker. Inne i områdena gäller särskilda bestämmelser som oftast begränsar allemansrätten. Vad som gäller framgår av de anslagstavlor som finns uppsatta vid området. Annars får man upplysningar från kommunen eller länsstyrelsen.


KÄLLA: Naturvårdsverket - www.naturvardsverket.se


Senast uppdaterad 2018-04-06
Artikelkategori(er)
Annons
Annons
Annons
Till toppen av sidan

Om Barnsemester.se

Barnsemester.se är en turistguide för barnfamiljer med tips, inspiration och information om kul barnaktiviteter, familjenöjen, evenemang och utflyktsmål med fokus på barn och familj.

Sök på aktiviteter att göra med barn utifrån dina krav och önskemål. Syftet är att förenkla för dig att hitta saker att göra med familjen under allt från korta utflykter under lediga dagar till semester längre bort.

Här finns också tips inför resan, planeringstips och massor av andra semestertips som passar dig som ska på semester med barn.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev fyllt med inspiration, tips och erbjudanden.

 

© Copyright 2003 - 2024 Barnsemester.se